Jdi na obsah Jdi na menu
 


ATL a BTL

8. 11. 2012
 

 

  Skoro v každém oboru, který existuje májí různé zkratky, za kterých se schovávají různé odborníci, a které jsou tak někdy známé, že se většina lidí i bojí zeptat, co znamenají pokud v tom oboru pohybují chvilku. Je tomu třeba u zkratek ATL a BTL, nebo spíše počeštěných výrazů nadlinka a podlinka z oblasti marketingové komunikace. 
 
ATL a BTL
Zkratky ATL a BTL jsou zajímavé už tím, že hodně lidí pořádně neví, kde a kdy se vzaly.
 
Jak vznikala reklamní terminologie
Existuje několik historek o původu pojmů ATL a BTL. Českým internetem koluje jednotná definice, kterou v roce 2006 uvedla ve své diplomové práce (dlužno dodat, že bez citace zdroje) Kamila Němcová, která říká, že: „Pojem pochází z účetnictví reklamních agentur, kde „linka“ oddělovala reklamu v masmédiích (tedy „nadlinkovou“), jež platila agentuře provizi, od ostatních forem, kde provize neexistovala (toto rozlišení ztratilo na významu oddělením mediálních agentur od reklamních).“Tuto definici přitom bez uvedení zdroje uvidíte kolovat u řady webů, včetně těch patřících reklamním agenturám. K této definici se přitom přiklání i některé zahraniční zdroje.[businessvize.cz]
 
Kde se vzalo dělení na ATL, BTL a TTL
Nicméně existuje i jeden seriózní zdroj, který poskytuje mírně odlišnou definici původu tohoto označení, je jím emeritní profesor na University of Starthclyde - Michael J. Baker. Ten na straně 424 pátého vydání své The Marketing Book říká, že za rozdělení ATL a BTL vděčíme od roku 1954 manažerům společnosti Procter&Gamble, kteří tuto, jak říká autor, čistě hypotetickou hranici stanovili. Stalo se tak skutečně na základě způsobu vyplácení odměn reklamním agenturám, kdy byly reklamní agentury odměňovány odlišným způsobem od firem, které měly na starosti další propagační aktivity kromě reklamy. Důležitým faktem, který profesor Baker říká, je však to, že ve skutečnosti neexistuje žádná hranice mezi ATL a BTL a tudíž ani TTL, natož pak jejich definice. Jedná se pouze o odlišení toho, co v roce 1954 pro Procter&Gamble dělaly ještě reklamní agentury a co už nikoliv. Pojem TTL je pak výrazně mladší. Pochází z roku 1993 a vděčíme za něj reklamní agentuře Saatchi&Saatchi, která právě v tomto roce upustila od označení „reklamní“ a prohlásila se sama za „through the line komunikační agenturu,“ čímž deklarovala, že kromě reklamních služeb nabízí i to, co nově vznikající BTL agentury.[businessvize.cz]
 
ATL označuje vše, co v roce 1954 pro společnost Procter & Gamble zařizovaly různý reklamní agentury, což tou dobou samozřejmě zahrnovalo reklamu v médiích (televizi, rozhlase, novinách, billboardech). 
BTL pak označuje všechny ostatní propagační aktivity. Nastává zde problém se zařazením nových reklamních médií, jako je např. internet, sociální sítě, atd. Jejich zařazení je pouze na různých lidech, před 56 lety totiž nic z toho neexistovalo.
TTL, tak to je čistě marketingový termín, který v roce 1993 označoval, že agentura Saatchi&Saatchi dokáže vedle ATL pro potenciální a stávající klienty zařídit i BTL aktivity. K tomuto označení přitom tuto firmu dohnala konkurence nově vznikajících specializovaných BTL agentur. 
 
Použitá literatura:
 
[1]GILSON, Christopher; W. BERKMAN, Harold. Instuctor\'s Manual for Advertising : Concepts&Strategies. 1. New York : Random House, 1980. 207 s. ISBN 0-394-32491-9.
[2]BOONE, Louis E.; KURTZ, David L. Contemporary Business. 5. Chicago, New York, San Francisco, Philadelphia, Montreal, Toronto, London, Sydney, Tokyo : The Dryden Press, 1987. 725 s. ISBN 0-03-006199-7.
[3]NĚMCOVÁ, Kamila. Úloha 3D reklamních předmětů v globální reklamní kampani. Zlín, 2006. 82 s. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dostupné z WWW: <https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download_this_unauthorized=4335>.
[4]Renown Advertising & Management Group Patna, Bihar, India. Renown Advertising & Management Group [online]. 2008 [cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW: <http://renownadvertising.blogspot.com/2008/01/atl-btl-and-ttl.html>.
[5]B., Harish. Marketing Practice : World\'s Largest Online Resource On Indian Brands. [online]. 2009 [cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW: <http://marketingpractice.blogspot.com/2009/05/marketing-funda-above-line-below-line.html>.
[6]BAKER, Michael. The Marketing Book. 5. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003. 790 s. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=SKf-odx7orAC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false>. ISBN 0-7506-5536-4.
wwww.businessvize.cz
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář