Jdi na obsah Jdi na menu
 


Definice marketingu

26. 2. 2010

     Co je marketing. Co rozumíme pod pojmem MARKETING?? Mnoho lidí (hlavně starší generace) se domnívají, že to jsou pouze nějaké techniky o prodeji či reklamě. Je mnoho definic marketingu. Každý autor má svoji, kterou používá.

 

     Marketing mohu definovat jako - proces, jehož prostřednictvím jak potenciální, tak stávající zákazníci (jednotlivci i skupiny) uspokojují potřeby a přání v procesu výroby, směny produktů či služeb. 

 

Krásně o marketingu a strategií řízení podniků napsali moji profesoři na VŠ – Kašík Milan a Havlíček Karel, kteří podle mého názoru patří mezi velké odborníky na toto téma a jejich knihy jsou velice kvalitní – viz. níže:

 

     V historii y vývoji obchodu a marketingu to byly vždy vnější ekonomické podmínky spolu s technologiemi komunikace při oslovování podniků a zákazníků, které určovaly jednoznačně marketingové postupy a procesy. Tyto podmínky stavějí producenty hodnot (výrobce, podniky, organizace)) před hotovou věc: vyrábět to, co lidé objektivně potřebují, co si přejí či co očekávají! A to platí i obráceně:potřeby, přání a očekávání lidí jsou závislé na okolním prostředí, ekonomické síle, vyspělosti ekonomiky, regionálních zvyklostech. Díky obrovské akceleraci podnikatelského prostředí je dnes doslova minulostí to, co platilo včera.[KAŠÍK, 2009, s. 9].

 

     Doslova fenoménem nového tisíciletí se pro marketingovou strategii podniku staly informační a komunikační technologie. Internet a digitalizace komunikace nejen určují a determinují „novou” ekonomiku, ale zkracují vzdálenosti a čas mezi podniky a zákazníky a akcelerují konkurenční prostředí téměř on-line. Když začalo a raketově rostlo uplatnění výpočetní techniky v životě a podnikové praxi, včetně rozvoje internetu, málokdo zpočátku domýšlel, jaký význam to pro marketing bude mít. Začalo to velmi rychle tím, že podniky mohly provádět segmentaci trhů a segmentace zákaznických cílových skupin ve velkém rozsahu dat, mohly prostřednictvím moderních softwarových nástrojů vyhodnocovat individuální potřeby, přání a očekávání zákazníků.[KAŠÍK, 2009, s. 9].

 

     Tyto a samozřejmě další okolnosti posunuly marketing v podnikovém a procesním chápání z hlediska podnikového řízení tak významně do popředí, že se dnes běžně hovoří o strategickém marketingovém řízení podniků, marketing dnes sehrává rozhodující úlohu při vytváření podnikových strategií, organizačních struktur a jednotlivých řídících procesů.[KAŠÍK, 2009, s. 9].

 

     O této vědě, která je rozšířena po celém světě najdeme různé definice.

Mohu jmenovat např.:

 

     Philip Kotler: Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.

 

     Peter Drucker: Marketing je tak základní, že nemůže být považován za separátní funkci. Je to kompetentní obchodní činnost viděná z hlediska jejího konečného výsledku - z hlediska zákazníka.

 

     František Nahodil: marketing je nejefektivnější způsob řízení organizace, který zabezpečuje optimální uspokojování potřeb a zájmů producentů i konzumentů.

 

Zdroje:

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004, Dotisk 2007, 2006. ISBN 80-247-0513-3

 

NAHODIL, František. Úvod do marketingu. Praha:Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2003. ISBN:80-86754-02-2

 

KAŠÍK, Milan; HAVLÍČEK, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 2009. ISBN 978-80-7408-022-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

zdroj

(Roman, 3. 3. 2016 14:33)

chybí zdroj Petera Druckera