Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marketingové nástroje

1. 11. 2011

 

Marketingová komunikace se realizuje pomocí 5 nástrojů:

 

Reklama (Advertising)

     Reklama je jakákoliv placená ale i neplacená forma propagace výrobku/ služby společnosti, nebo ostatních mající za cíl zvýšení prodeje. Reklama se může dělit např. televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

 

Legislativa

  • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. [www.wikipedia.org]

 

     Reklama nesmí být klamavá, skrytá, nebo v rozporu s dobrými mravy. Ale také nesmí podporovat chování poškozující zdraví, ohrožující bezpečnost osob, majetku, atd.

 

Podpora prodeje (Sales Promotion)

     Zahrnuje věrnostní programy, loterie, odměny za věrnost, vzorky – kupóny v novinách, atd. Různé nástroje podpory prodeje se liší především svým potenciálem dosahovat určitých cílů. Např. slevy z ceny výrobku či vzorky zdarma přiměje potenciálního zákazníka k okamžité koupi, nebo vyzkoušení výrobku, tak např. program odměn má za úkol připoutat zákazníka, aby si k výrobkům neustále vracel.

     Velkou výhodou osobního prodeje je ve srovnání s ostatními nástroji komunikačního mixu hlavně přímý kontakt mezi společností a potenciálním, nebo stávajícím zákazníkem. Obchodníci, kteří jsou v přímém kontaktu se svými potenciálními a stávajícími zákazníky, lépe pochopí jejich PPO (potřeby, požadavky, očekávání), díky tomu jsou schopni připravit pro potenciálního a stávajícího klienta individuální nabídku. Okamžitá zpětná vazba od klienta, pak umožňuje obchodníkovi stanovit komunikaci tak, aby kdykoliv mohl pomoci na  základě odpovědí a reakcí ze strany klienta. PPO potenciálního a stávajícího zákazníka by měl být obchodník schopen stát se pro klienta dobrým konzultantem v určité oblasti, a vybudovat tak vynikající  vztah.

 

Přímý marketing (Direct Marketing)

     V dnešní době, direct marketingové produkty/výrobky jsou sestavovány v různých verzích pro každého potenciálního příjemce zvlášť. Tímto jednoduchým způsobem agentury adresují konkrétnímu potenciálnímu a stávajícímu zákazníkovi sdělení o produktu nebo službě, která je pro něj nejvýhodnější. Sem mohu zařadit např. MMS, SMS, e-maily, direkt mail, telemarketing, atd. – více – viz. článek o Direct Marketingu

 

Osobní prodej (Personal Selling)

     Jsou to např. prodejci, dealeři, ale také výstavy, veletrhy, atd.

 

Vztahy s veřejností (Public Relations)

     Public relations (často uváděné pod zkratkou PR toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na rozdíl od reklamy). PR jsou důležitou složkou sociální komunikace a kontroly. E.L. Bernays, otec zakladatel současného public relations, v úvodu svojí knihy Propaganda (1928) píše: „Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných zvyků veřejné masy je významnou součástí fungování demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tyto ,neviditelné‘ společenské mechanismy, zakládají skrytou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou naší země.“ [www.wikipedia.org]

 

V praxi se ale také setkáváme s dalším dělením marketingových nástrojů na tzv.:

 

Nadlinkové nástroje – tzv. ATL (Reklama)

Podlinkové nástroje – tzv. BTL (Osobní prodej, přímý marketing, podpora prodeje, PR)

 

 

Zdroje:

KAŠÍK, Milan; HAVLÍČEK, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 2009. ISBN 978-80-7408-022-7

 www.wikipedia.org