Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matice GE

19. 9. 2012

Matice GE (matice General Electric/McKinsey)  

K čemu původně sloužila:

     Matice GE byla výsledkem dlouhodobého projektu, v 70. letech minulého století, kterou měla na starosti poradenská společnost McKinsey & Company pro společnosti General Electric sídlící v USA. Hlavním úkolem společnosti bylo dát vedení General Electric odpověď, co má se svými více než 150 organizacemi, které vyvíjejí svoji činnost v různých odvětví podniknout a které z nich jsou pro něj důležité a které nebudou provozovat. Ještě přesněji šlo o to zjistit, které společnosti vydělávají v danou chvíli General Electric dostatečné množství peněz a do kterých by měla společnost s výhledem investovat.

     Hlavní problém byl však v tom, že těchto 150 firem z různých odvětví bylo potřeba nastavit nějakou společnou metriku, na které by bylo možné rozhodnout. Nakonec McKinsey přišla s touto maticí General Electic/McKinsey, která používá dva základní parametry pro porovnání – atraktivitou odvětví jako celku a silou určité společnosti ve svém odvětví.

Atraktivita odvětví

     Atraktivita odvětví na ose y je hodnocena na základě širokého spektra kritérií: velikosti trhu, rychlosti růstu trhu, ukazatelů rentability (zejména pak ROE) v daném odvětví, ziskovosti odvětví, intenzity konkurenčního boje, obchodních marží obvyklých v daném odvětví, míry diferenciace, fluktuace poptávky v daném odvětví, dostupnosti pracovní síly, variabilitě poptávky, tempu technologických inovací, míře kolísání odvětví, dostupnosti informací o trhu, globálních příležitostí, výsledků STEP analýzy, vstupních a výstupních bariér odvětví.

Vaše konkurenční síla

     Na ose x se rozhodli konzultanti McKinsey vynést sílu dané společnosti ve svém odvětví. Ta už se hodnotí o něco lépe, protože vstupuje do hry i stávající konkurence, se kterou se můžete srovnávat. Hlavní je jen to, aby v předchozím kroku definice odvětví nenastala chyba. Je zřejmé, že společnost, která vyrábí plasty pro auta ve skutečnosti nepodniká v automobilovém průmyslu a dokonce nepodniká ani na trhu výroby plastů.  

 

190920121563.jpg

 

Zdroj: www.businessvize.cz

Hodnocení:

Pole 1 – Chránit svoji pozici na trhu. V atraktivním odvětví, kde se nachází určitá společnost je velká konkurenční síla. Bude potřeba vytvořit analýzu konkurence a obvykle to znamená velký tlak na inovace produktů a reklamu.

Pole 2 – Snažit se více. Atraktivní odvětví, kde je středně velká konkurenční síla není určitě dobrá situace.Cílem společnosti je se dostat do pole 1, což bude vyžadovat inovace, více marketingu, atd.

Pole 3 – Buďte vybíraví. To znamená, že pokud společnost se pohybuje atraktivním odvětví, kde je jen malá konkurenční síla, je potřeba pečlivě sledovat příležitosti na trhu a zároveň každou z nich umět také dobře vyhodnotit. V atraktivním odvětví láká hodně hráčů, kteří tlačí na ceny.

Pole 4 – Sklízet. S odvětvím, které nové hráče příliš neláká, ale ty stávající neodrazuje, toho moc neuděláte, ale v okamžiku, kdy je na něm máte velkou konkurenční sílu, můžete ze své pozice solidně těžit. Důležité je jen klást vyšší důraz na minimalizaci a udržení nákladů a občas se věnovat i udržení vlastní pozice. Firmy v poli 4 jsou totiž zralé na to, aby tzv. „usnuly na vavřínech.“ [www.businessvize.cz]

Pole 5 – Postupujte opatrně. Tohle je snad vůbec ta nejhorší pozice. Není dost jasná na to, abyste svou činnost ukončili nebo minimalizovali a není dost jasná na to, abyste viděli světlo na konci tunelu v podobě velkých zisků. Společnost by měla investovat do maximálního zefektivnění řízení a monitoringu všech procesů v podobě komplexního podnikového informačního systému, který by ji umožnil rychle reagovat na změnu na trhu.

Pole 6 – Roste rozumně. To je spíše jen pro info, protože některé společnosti s malou konkurenční silou v atraktivním odvětví mají tendenci zvětšit svoji sílu i podíl na daném trhu za každou cenu, zejména pokud, se dříve nacházely na lepších pozicích na trhu.

Pole 7 – Restrukturalizujte. Nízká atraktivita v určitém odvětví napovídá, že zde konkurentů bude spíše ubývat. Ale v tomto případě to znamená, že společnost má velkou šanci na něm přežít.

Pole 8 – Minimalizovat investice. Pro málo atraktivní odvětví, kde je jen střední konkurenční sílu, McKinsey tvrdí minimalizovat investice. To může být trochu divné. Společnost, která neinvestuje, nemůže přeci růst. Na druhou stranu je zde i růstové pravidlo, které se říká, že se má investovat ve stejném tempu, v jakém roste společnost.

Pole 9 – Pryč z odvětví! Málo atraktivní trh.

Zdroj: www.businessvize.cz

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář