Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okolí společnosti

5. 2. 2011

 

04022011983.jpg

 Tento obrázek má horší kvalitu(nejde to sem dát lepší) :-)

Marketingové prostředí

     Každý, kdo se zajímá o marketing si uvědomuje, že se nachází v určitém prostředí. To můžeme (nebo spíše musíme) rozdělit na MIKROPROSTŘEDÍ a MAKROPROSTŘEDÍ a pak sem samozřejmě patří i tzv. vnitřní prostředí společnosti. Co to ale znamená?? (Je to stejné jako u ekonomie – kdo jí více studoval JJ).

 

Snahou každé firmy by mělo být dostat do souladu své vlastní zdroje a cíle s podmínkami vnějšího okolí. Vše, co firmu obklopuje, bývá nazýváno marketingové prostředí. Toto prostředí sestává z mnoha subjektů a objektů a vztahů mezi nimi. Ať už jako celek nebo pouze pomocí jednotlivých částí a procesů ovlivňuje prostředí naší schopnost uspět u zákazníka.[KOZEL, 2006, s. 14]

 

Blízké prostředí (mikroprostředí) – nemohou být společnosti přímo řízeny, ale podnikatelské subjekty jí mohou velice ovlivňovat 

 

Definice mikroprostředí:

     Jsou to síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům. Společnosti, konkurence, veřejnost, které společně vytvářejí systém poskytování hodnot.

 

Do této skupiny patří:

-          Společnost – v tomto případě jde o společnost vyrábějící určité produkty a služby, které  prodávají zákazníkům.

-          Dodavatelé – jsou to společnosti a někteří jednotlivci, kteří poskytují zásoby pro další výrobu produktů.

-         Distributoři - zajišťují skladování, přepravu pro další prodávání produktů.

-          Zákazníci – toto je pro firmu velice důležitý faktor. Samozřejmě se také různě dělí na tzv. cílové trhy.(spotřebitelské trhy, průmyslové, trhy obchodních mezičlánků, trhy státních zakázek, mezinárodní trhy, institucionální trhy.) – to rozeberu příště J

-          Konkurence – konkurence je všude. To snad nemusím ani vysvětlovat

-          Veřejnost – veřejnost je skupina lidí, kteří něco kupují, (chtějí koupit) a je pouze na nás jak je správně oslovíme.

 

Vzdálené prostředí (makroprostředí) – určité faktory nemůže společnost ovlivňovat.

 

Definice makroprostředí:

     Širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí – demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní faktory.

 

Do makroprostředí patří několik faktorů:

-          Demografické prostředí – je to studium např. věku, pohlaví, rasy, zaměstnání, hustoty bydlení, atd.

-          Ekonomické prostředí – zde se např. sleduje – příjmy a změny, změny spotřebních zvyklostí.

-          Přírodní prostředí - analyzuje se nedostatek surovin, rostoucí ceny energií, růst znečištění.

-          Technologické prostředí – v tomto případě se samozřejmě analyzuje technologické změny, vývoj a výzkum.

-          Politické prostředí – sledují se zákony, atd.

-          Kulturní prostředí  

 

Vnitřní prostředí společnosti – tato analýza se může nazývat kombinovaná analýza, která zkoumá vnitřní a vnější prostředí společnosti (SWOT analýza). Toto prostředí společnosti je tvořeno subjekty, které mohou být společností přímo řízeny a hlavně top manažery ovlivňovány. Může zahrnovat podnikové útvary, činnosti, finanční a lidské zdroje, a technologie. Dokonalá znalost vlastního prostředí společnosti je samozřejmě hlavním základem pro analýzu příležitostí a hrozeb, které jsou spojeny s jeho aktivitami na trhu a je současně předpokladem, aby pracovníci společnosti obhájily konkurenční výhody jejich společnosti.

 

Zdroj:

Kozel, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing,a.s., 2006. ISBN: 80-7179-453-8

Kotler, Philip; Wong, Veronika;Saunders, John; Armstrong, Gary. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.