Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pest analýza

17. 3. 2012

     Pest analýza je situační analýza politicko-právního, ekonomického, sociálně-kulturního a také technologického prostředí.
 
     Tato analýza je to součást strategického managementu společnosti, která se vytváří tehdy, kdy se firma rozhoduje nad svým dlouhodobým strategickým plánem, nebo kdy společnost plánuje realizovat nějaký velký projekt. Velký projekt může být např. vstup na nový trh, vybudování nové továrny, atd. Dalším důvodem, pro provedení PEST analýzy společnosti mohou také být i akvizice, investice do společnosti. PEST analýza se na rozdíl od situační SWOT analýzy nedělá tak často. U SWOT analýzy je také důležité, aby se na její přípravě podílí větší počet lidí. Na rozdíl od ní však situační PEST analýzy může stavět na co největším množství nezávislých faktorů.

Politické prostředí
     Analýza politických faktorů se ani tak nezabývá problematikou politických stran jako spíše problematikou stability politické scény (tj. jak často se mění vláda), která má přímý dopad i na stabilitu legislativního rámce (tj. omezení v podnikání, podmínky zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, ekologická legislativa atd.). Kromě samotné stability je přirozeně důležitý také obsah, a to jak ten současný, tak ten budoucí. Sledují se tak všechny podstatné zákony a návrhy důležité pro oblast, kde firma působí, stejně jako chování regulačních orgánů (typicky v energetice, telekomunikacích a rozhlasovém a televizním vysílání).[ www.businessvize.cz]
 
Ekonomické prostředí
     V ekonomickém prostředí je důležité zejména pro odhad ceny pracovní síly a odhad cen produktů/výrobků a služeb. V této analýze se sleduje např. DPH, spotřební daně, daně z převodu nemovitostí, atd. kurz domovské měny společnosti, výše úrokových sazeb, makroekonomické ukazatele např. HDP. Mohou sem patřit i nejrůznější pobídky pro zahraniční investory pro společnost.
 
 
Sociální prostředí
     Sociální prostředí je asi tou nejexaktnější a nejsnáze proveditelnou součástí PEST analýzy. Téměř celou ji totiž najdete připravenou na zlatém podnosu od národního statistického úřadu. Tato oblast je důležitá zejména pro firmy podnikající v oblasti retailu – tj. prodeje koncovým spotřebitelům. Řeší se při ní demografické ukazatele, trendy životního stylu, etnické a náboženské otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, oblast Influencerů a Opinion makerů, hlavní události jako jsou veletrhy, významné konference apod. i otázky místní etiky (rozuměj úrovně korupce, dodržování a vynutitelnosti zákonů, atd.).[ www.businessvize.cz]
 
Technologické prostředí
     V otázkách technologického prostředí se analýza zabývá otázkami infrastruktury (doprava – včetně potrubní, suroviny, elektrická energie, telekomunikace), stavem rozvoje a zaměření průmyslu a odborně řečeno kvartérní sférou neboli stavem zejména aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy a potažmo vysokého školství apod. Částečně sem z oblasti politického prostředí spadá i oblast práva souhrnně nazývaná jako duševní vlastnictví (anglicky Intellectual Property), z čehož je důležitá zejména oblast průmyslové ochrany (patenty, užitné a průmyslové vzory). Někdy sem může být oddělena také ta část legislativy, která se zabývá regulací průmyslu, neboť tu mají často na starosti nižší právní normy jako prováděcí vyhlášky, cenová rozhodnutí regulátorů apod. Částečně sem spadá i oblast ekologie, a to zejména pokud jde například o existenci a možnost obchodovat s emisními povolenkami, či nutnost provádět populární EIA (Environmental Impact Assessment) studie apod.)[www.businessvize.cz]
 
Jak používat tuto analýzu
     Tato situační analýza je dost často velice obsáhlá, protože obsahuje veškeré makroekonomické ukazatele pro společnost důležité faktory. U této analýzy se vyplatí, nebo spíše doporučuji postupovat v několika krocích. Za prvé je důležité stanovit si u jednotlivých písmen analýzy důležité oblasti zkoumání. V dalším kroku doporučuji si stanovit požadovanou hloubku analýzy. Ve třetím kroku se bude analyzovat samotná akce. Ve čtvrtém kroku se pak z této analýzy může udělat výtah, vhodné je ve formě bodů. Rozdíl je v tom, že tady nemusí všichni nutně vědět, co se pod určitým bodem myslí, takže k případnému vysvětlení bude sloužit ona detailní analýza. Na závěr analýzy nezbývá nic jiného, než konstatovat, že u situační PEST analýzy dané společnosti nejde ani tak o to, aby byla opravdu detailní jako o to, aby dokonale postihla a dostatečně zvýraznila klíčové, rizikové faktory.
 
Zdroje:
 
www.wikipedie.org