Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spotřebitelské soutěže

20. 11. 2017

     Každý člověk je od přírody soutěživí. Toto si uvědomily už před několika desítkami let či stovky let obchodníci, kteří prodávali různé zboží a začali tyto aktivity používat.  I když v současnosti se využívají modernější postupy či prvky  - základ je stále stejný. Spotřebitelské soutěže jsou dobrým způsobem jak získat nové potenciální zákazníky, ale také k udržení stávajících klientů.

     Tyto aktivity, jejichž hlavním cílem je zvýšení odbytu daných produktů a získat nové potenciální zákazníky, známe z různých oborů podnikání. Nejznámější příklady, které využívají spotřebitelské soutěže jsou např. některé obchodní řetězce, ale také automobilky, potravinové společnosti, atd. Hodně využívané jsou např. různé čtenářské soutěže, které mají napomoci zvýšit v daném období náklad, tak i především získat nové potenciální zákazníky.


     Zmíněné společnosti můžou do soutěží vložit krásné ceny – ať už automobil, nebo zahraniční zájezd či další ceny v hodnotě několika tisíc korun. Samozřejmě čím hodnotnější ceny, tím je i větší účast spotřebitele a také větší účast. Ale i v dnešní době dominance těchto soutěží není jenom pro velké mezinárodní společnosti. Mohou toto využít i malé regionální společnosti  - akorát to musí být někdy důkladněji promyšlené a můžou toto zkusit i v malém městě.


     Na začátku si společnost nemůže pouze říci – uděláme nějakou soutěž. Na marketingovém oddělení si musejí pracovníci pečlivě mít vše promyšlené – hlavně co má firmě soutěž přinést.  Spotřebitelské soutěže jsou totiž marketingovým nástrojem. A někdy mohu říci, že účinným.

Hlavní je cíl

Společnost má na výběr několik typů cílů:

   1.Na udržení stávajícího zákazníka

   2.Získání nového potenciálního zákazníka

   3.Zvýšení v určitém období obrat společnosti

     V každém případě jde firmě o to – aby měl více zákazníků a zvýšil obrat prodeje určitého produktu, či služby společnosti.


     U obchodních řetězců - jde velice často přilákat v určitém časovém období více jak potenciálních tak stávajících zákazníků. Můžeme si např. připomenout různé situace, které každý zná – a to jsou slevy- existuje poměrně velká část zákazníků, která vyhledává, kde nakoupí levněji, nebo kde může něco získat. Když potenciální či stávající zákazník získá něco navíc – např. menší dárek.Vrací se zpět a nakoupí znovu. Tato metoda se již využívá velice dlouho. Můžeme to dokonce vidět i ve starých filmech např. ,, zlaté dno´´(Vlasta Burian), aj.


     Z jiného soudku jsou např. soutěže automobilový průmysl, či tabákových společností. Hlavní cíl je jako u každého podnikání – získání potenciálního zákazníka či udržení stávajícího. I když zákazník – kteří kupují pořád stejnou značku automobilu – a kuřák jsou dvě zcela odlišné osobnosti, jedno mají společné: převažující věrnost určitého produktu – spíše výrobku. A tak soutěže tohoto odvětví v těchto oborech mají oslovit především ty, kteří jsou vlastně jakýmsi potenciálními zákazníky, kteří ještě nemají vyhraněný svůj vztah ke značce. U soutěží v jiném oboru podnikatelských aktivit např. u potravinářských výrobců jde hlavně o to, aby nový potenciální zákazník ochutnal výrobek (výrobky) právě této určité značky – a samozřejmě když mu bude chutnat -  lze očekávat, že ji bude kupovat častěji – stane se věrným k této značce a produktu určité společnosti. Soutěže mnohdy trvají daleko delší období a také vyžadují sbírat např. nějaké věci (např. etikety z výrobku, samopky za nákupy, atd.), společnosti také kalkulují – nebo spíše očekávají, že za tuto dobu si potenciální zákazník na tuto značku zvykne.


     Jiní společnosti zase využívají spotřebitelské soutěže hlavně z důvodu nových kontaktů na potenciální zákazníky do jejich databáze -  které můžou v budoucnu dále oslovovat.

Určit i znát pravidla je důležité

Pro každou soutěž je třeba jasně stanovit pravidla. A také znát pravidla, která společnosti diktuje legislativa. Je velice důležité, aby společnosti znali zákony o loteriích a některé další předpisy, které určují podmínky pro pořádání těchto soutěží.

S účinností od 1. 1. 2017 došlo k významnému posunu právní úpravy spotřebitelských soutěží a jejich právní regulace se přesunula ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách („Zákon o loteriích“), který byl nově nahrazen zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách („Zákon o hazardních hrách“), do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („Zákon o ochraně spotřebitele“). Zákon o hazardních hrách tak zrušil Zákon o loteriích, který obsahoval velmi rozporuplnou úpravu spotřebitelských soutěží, jež byla intenzivně kritizována právě z důvodu jejího rozporu s evropskou judikaturou. S tímto názorem se ztotožnili i autoři nového Zákona o hazardních hrách, když v důvodové zprávě k této problematice uvádí:
„Z navrhované úpravy byly nově vyjmuty hazardní hry ve formě spotřebitelských soutěží, anket a jiných akcí o ceny, jejichž úprava obsažená v zákoně č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeví z pohledu evropské judikatury značné známky nekompatibility s právem Evropské unie.“
Tento krok k nové právní úpravě tak rozvázal ruce provozovatelům spotřebitelských soutěží, kteří již nebudou muset dbát na to, zda neporušují regulaci Zákona o loteriích či nově Zákona o hazardních hrách, ale jimi pořádané spotřebitelské soutěže budou podléhat pouze právní úpravě ochrany spotřebitele a pořadatelé budou tedy pouze povinni zkoumat to, zda jimi provozovaná spotřebitelská soutěž není nekalou obchodní praktikou ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele. (www.epravo.cz/top/clanky/nova-uprava-spotrebitelskych-soutezi-105164.html)

 

Ochrana spotřebitele
„Obchodní praktika je nekálá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.“ Za nekalou obchodní praktiku pak lze považovat např. nedodržování pravidel soutěže ze strany provozovatele spotřebitelské soutěže, neposkytnutí avizovaných výher atd. Dozorujícím orgánem nad provozovateli spotřebitelských soutěží a tedy tím, kdo nově nyní kontroluje, zda nedochází k porušování zákazu nekalých obchodních praktik, je Česká obchodní inspekce, která může za toto porušení, jež je správním deliktem, uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč. . (www.epravo.cz/top/clanky/nova-uprava-spotrebitelskych-soutezi-105164.html)

 

Zdroje:

www.m-journal.cz

www. epravo.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář