Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teambuilding

Teambuilding

     Pracovnímu kolektivu je dána možnost strávit společný čas. Úkolem je prolomit bariéry a rivalitu s cílem stmelit tým. Celý tým je svěřen do rukou zkušeného odborníka, jehož úkolem je vytvořit program, naplánovat jednotlivé aktivity a celou akcí účastníky provést. Program trvá od jednoho až do 3 dnů, v závislosti na typu akce. Během této doby se hrají týmové hry a simulace s cílem řešit modelové situace a úkoly. Produktem těchto aktivit jsou ve výsledku netradiční zábavné zážitky, prožitky a poznatky jak o sobě, tak o druhých.[www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/teambuilding.php]

     Teambuilding je tzv. výraz pro různé druhy aktivit, které se využívají ohledně zlepšování společenských vztahů hlavně v práci. Hodně těchto akcí se zaměřuje na odhalování mezilidských problémů v rámci určité skupiny ve firmě. Tento typ hojně využívají různé společnosti pro zaměstnance - a v dnešní době jsou i organizace, které se touto aktivitou zabývají.  

Přesná definice teambuildingu:

  • Všichni zaměstnanci mají/učí tah na branku
  • Vytváří se efektivní pracovní vztahy
  • Dávají členům týmu sebedůvěru
  • Hledání řešení problémů v určitém týmu

     Teambuilding zdůrazňuje důležitost jasných úkolů a individuálních a týmových cílů. Členové týmu společnosti se na této akci stávají součástí skupiny, ve které musejí plánovat způsoby jak mít úspěch či nedosáhnout nezdar a mít cíle. Úmyslem je hlavně posílit motivaci zaměstnanců a zaměřit se na společnost, která je jeho součástí. 

     Klade se zde důraz na zlepšování členů týmu a také rolí v určité společnosti. Další důležitou věcí je vymezení, že každý má svoje povinnosti ve společnosti, ale zároveň jsou také členové týmu, kteří si musejí mezi sebou pomáhat.

     Je zde i řešení problémů v rámci určitého týmu ve společnosti a také k jeho řešení. Klade se zde i řešení mezilidských vztahů ve společnosti a prohlubují se komunikační vztahy mezi jednotlivými členy týmu.

Teambuilding je ve společnostech důležitým přístupem ke  zlepšení výkonnosti.

     Zábava je součástí teambuildingu, ale hlavním záměrem je stát se více produktivními, soustředěnými a zařazenými do skupiny v určité společnosti. K tomu by mohly pomoci jak rekreační aktivity, které však musí být správně zvoleny (např. sport není úplně pro všechny). 

     Outdoorové aktivity můžou být velice efektivní jak zaujmout tým. Společné teambuildingové aktivity nutí týmy společnosti  k tomu, aby spolupracovaly.

    Teambuilding byl zaveden jako sport v devadesátých letech dvacátého století. Studie, která analyzovala dopady teambuildingu zjistila, že aktivity v rámci tembuildingu zvyšují týmovou soudržnost. Sportovní teambuilding rozvíjí chování a dovednosti, které zvyšují výkon týmu. Jednou ze základních strategií je samotná identita týmu. To může být učiněno vštípením myšlenky společně sdíleného osudu. Studie zkoumaly, zdali program teambuildingu zasáhne zdůraznění důležitosti a soudržnosti při plnění zadaných úkolů. Studie byla provedena na 86 basketbalových středoškolských hráčích. Bylo použito výsledků za stanovené období. Účastníci byli požádáni, aby si sami za sebe určili cíle v týmu a vyjednávali s členy ostatních týmů týkající se finálního výsledku týmu. Trenér obvykle podporuje a povzbuzuje členy týmu. Závěrem výzkumu bylo, že na začátku studie všechny týmy byly ve stejné kondici, ale tým s dlouhodobým nastavením cíle vykazoval lepší výsledky. Úroveň soudržnosti týmu se nezvyšovala následkem nejvyšší efektivity v návaznosti na program, ale výrazně klesala pro skupinu, která byla ve vedení a to vše, bylo přisuzováno nedostatku důrazu na týmové cíle.[www.wikipedia.org/wiki/Teambuilding]

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teambuilding

http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/teambuilding.php