Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod do reklamy

17. 3. 2012

     Je všude, kam se podíváme – v časopisech, v novinách, venku, na internetu, v rádiích, v televizi, atd. Mnoho lidí ji obdivují, jiní naopak nesnáší.Vdnešní době je ale reklama velice důležitá - kdo dnes nemá reklamu na produkty/služby nebo na své jméno, jako by neexistoval. Díky tomu se stal v dnešní době reklamní průmysl jedním z nejziskovějších sektorů.

 
Historie reklamy
      První reklamu, kterou za ni lze považovat, i když ve velmi stručné podobě objevili archeologové v Egyptě. Jedná se o nápis na hliněné tabulce, starý asi 4000 let. Na tabulce je vytesán nápis „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“

      Rozmach inzerce nastal s vynalezením knihtisku, tedy v polovině 15. století. Nejprve inzerovali knihtiskaři své nabídky, s vydáváním periodických novin došlo ke skutečnému rozmachu inzerce, kde se objevovaly již inzeráty s propagací výrobků či služeb. Inzeráty nebyly nijak reklamní, jednalo se pouze o text, tedy spíše měly informativní charakter. Cílem bylo, aby se lidem dalo najevo, že daný produkt na trhu existuje a oni o něm získali jakési povědomí.

      Brzy však výrobci pochopili, že aby čtenáře zaujali, pouhý text k tomu nestačí. Proto k reklamě začali přidávat obrázky a graficky zvýrazňovaly jisté prvky. 
Ve 20. století se inzerenti zaměřili také na děti. Zaujmout tuto cílovou skupinu nebylo nikterak jednoduché, proto musela být reklama velmi specifická. Reklama se tedy stala součástí pohádek, kdy si daný produkt nebo službu oblíbil hlavní hrdina. 
Ve 20. letech 20. století začíná tištěným médiím konkurovat rozhlas. Po 2. světové válce byla vynalezena televize, která se stala rájem pro reklamy. Využívá totiž sílu obrazu, který na naše emoce působí více než psané nebo mluvené slovo.[www.m-journal.cz]
 
Formy reklamy
Televizní reklama
Společnost za ni zaplatí nejvyšší částku, ale osloví největší počet diváků. Televize využívá síly obrazového znázornění, které samozřejmě zasáhne emoce nejvyšší možnou silou, protože potenciální zákazník pokud vidí obraz, tak vnímá poselství, které je mu sdělováno. 
  • Výhody - zasáhne široké spektrum lidí – potenciálních a stávajících zákazníků
  • Nevýhody – Toto masmédium je nejdražší.

Rozhlasová reklama
Velmi rozšířenou formou reklamy je rozhlasová reklama. Oproti televizi má rozhlasové vysílání tu nevýhodu, že ho lidé mohou vnímat pouze sluchem, ale jiné výhody tento "handicap" vyvažují:
 
-          rozhlasová reklama je cenově přístupnější
-          její tvorba jednodušší
-          rozhlas poslouchají lidé více než sledují televizi
 
     Třicet sekund rozhlasového spotu se pohybuje od několika desítek eur až po částky nepřesahující 900 Eur. Cena závisí na několika faktorech - druhu rozhlasové stanice, velikosti pokrytí, frekvence, času vysílání, nebo jde o reklamní spot nebo sponzoring apod.  [www.naseinfo.cz]
 
      K ceně je třeba přičíst náklady na produkci, které však nejsou nijak vysoké. Svou upoutávku v rozhlase je člověk schopen vytvořit si i sám. Nejjednodušší pro výrobu je reklamní sdělení a velkým bonusem je, pokud jej do éteru čte populární moderátor. Rozhlasová reklama, aby byla úspěšná, se musí mnohokrát opakovat. Doporučuje se alespoň patnáctkrát týdně, nejlépe ve stejném čase, s ohledem na vysílaný program a posluchačskou základnu.  [www.naseinfo.cz]
 
     Reklama zařazena do rozhlasového vysílání dokáže oslovit obrovskou masu. Rádio poslouchají lidé často, kdykoliv a kdekoliv. Dělá jim společnost doma, v práci, v autě, tlačí se jim do uší v baru, restauraci, během nakupování v obchodních domech, nebo ve chvílích uvažování nad druhém zmrzliny. Na druhé straně, rozhlasové vysílání často vnímáme jen okrajem mysli, nesoustředíme se na něj, nejedenkrát nám dělá jen zvukovou kulisu. [www.naseinfo.cz]
 
Reklama v tisku
Tato reklama se i v dnešní době, kdy je věk digitalizace dost oblíbená. Noviny jsou tradičním produktem, které jsou potenciální zákaznici zvyklí kupovat a číst.
-          Výhody - čtenář věnuje inzerci větší pozornost než v jiných médiích.
-        Nevýhody - špatná kvalita tisku u novin.
 
Internetová reklama
      Reklama na internetu zasahuje velké spektrum příjemců. Internet využívá znalost o potencionálním a stálém zákazníkovi a je velmi využívaná.
 
  • Výhody - oslovuje nejširší spektrum potenciálních a stávajících zákazníků.
  • Nevýhoda - špatně se přes ní oslovují senioři – i v dnešní době je stále mnoho těchto potenciálních zákazníků, kteří neumí na PC/internetu.
 
Outdoor (out-of-home)

     Outdoor je venkovní reklama. Nejvíce známé reklamy tohoto formátu jsou billboardy. V dnešní době velmi oblíbení jsou reklamy např. na lavičkách, MHD, reklamní plachty na domech, informační obrazovky v metrech, na prodejnách, atd.

 Zdroje:

www.naseinfo.cz