Jdi na obsah Jdi na menu
 


Art marketing

7. 11. 2011

Art marketing

Ve světové, hlavně v anglicky psané literatuře, se obvykle pod pojmem arts marketing rozumí marketing výtvarného umění, a to jak na trzích s uměleckými díly, tak v oblasti vystavování -  zpřístupňování umění a kulturního dědictví veřejnosti. Ale tímto pojmem marketingu se rozumí i marketing muzeí a galerií v neziskové oblasti.


Art marketing – charakteristika, přehled

V nejširším pojetí art marketing zahrnuje řadu odvětví:

 • Marketing kulturní organizace.
 • Výtvarné umění (fine arts)
 • Reprodukční umění (performing art) zahrnuje vážnou i populární hudbu, divadlo ve všech jeho formách
 • Mediální umění. Do této kategorie patří televizní a rozhlasová tvorba, ale i texty, grafika a fotografie určené pro tisk.
 • Film ve všech jeho podobách
 • Multimediální umění využívá více žánrů současně. Patří sem veletrhy, komerční výstavy, akce.
 • Literatura, hudba – ve smyslu díla, které při dodržení zákonů v oblasti autorských práv může být dále reprodukováno.
 • Nakladatelská a vydavatelská činnost literatury, hudebních a filmových nosičů.
 • Architektura.
 • Kulturní instituce, památky.
 • Sponzoring kultury a mecenáštví (fundraising).
 • Využití umělců, uměleckých děl (děl chráněných autorskými právy) pro reklamní a marketingové účely.

Art marketing lze využívat jak v neziskové sféře, kde hlavní cíl není komerční, ale cílem je uspokojovat PPO (potřeby, přání a očekávání) určitého okruhu lidí.

 Zdroj:

www.wikipedia.org