Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blue Ocean Strategy (Strategie modrého oceánu)

26. 4. 2014
Blue Ocean Strategy, v překladu strategie modrého oceánu. Jde o metodu tvorby obchodní strategie společnosti/organizace, která je založena na hledání nekonkurenčních trhů (tzv. modrém oceánu).

Tuto metodu, popsali v knize  W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Kniha byla vydána v roce 2005. Blue Ocean Strategy je založena na myšlence, že každá společnost může dosahovat daleko vyššího zisku vytvářením nové poptávky v nesoutěžním trhu (tzv. modrém oceánu) daleko snadněji než soupeřením s konkurencí na existujících trzích

Tato metoda obsahuje metodický postup tvorby hodnotových inovací a vytváření a využívání nového tržního prostoru pro poptávku. Postup se soustředí na schopnost vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Popisuje celou řadu koncepčních a přitom praktických nástrojů, vhodných k použití jak v soukromých společnostech, tak i ve veřejném sektoru, které jsou dobré pro vyhledávání a využívání tzv. modrých oceánů, což je tzv. forma pro nové tržní příležitosti.

Využití Blue Ocean Strategy: Strategie modrého oceánu při vytváření konkurenční a výrobkové strategie společnosti. Jedná se o novou marketingovou koncepci, která se zaměřuje na vyhledávání nových tržních příležitostí na určitém trhu, kde působí určitá společnost. Součástí týmu, který se podílí na Blue Ocean Strategy musí být členové top managementu, kteří jsou odpovědní za produktovou, celkovou strategii společnosti.

Zdroj:


www.managementmania.com