Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPACE analýza

26. 4. 2014

SPACE analýza se používá ve strategickém řízení a plánování. Analýza umožňuje vytvořit si představu o vhodné podnikatelské strategii pro určitou společnostk. Tato analýza hodnotí vnitřní a vnější prostředí a tímto způsobem lze navrhout vhodnou strategii pro společnost.

Analýza zkoumá vnější prostředí pomocí dvou hlavních kritérií:

 • Stabilita prostředí (SP)- ovlivňujou je např. tyto faktory:: technologické změny, míra inflace, proměnlivost poptávky, cenové rozpětí konkurenčních výrobků, cenová elasticita poptávky, tlak ze strany substitutů,atd.
 • Přitažlivost odvětví (PO)- analyzuje se: růstový potenciál společnosti, ziskový potenciál, finanční stabilita, využití zdrojů, složitost vstupu do odvětví, produktivita práce, využití kapacit, vyjednávací síla výrobců,atd.

Vnitřní prostředí je popsáno také dvěma kritérii:

 • Konkurenční výhoda (KV) - analyzuje se: podíl na trhu, kvalita produktů, životní cyklus výrobků, inovační cyklus, loajalita potenciálních a stávajících zákazníků, vertikální integrace
 • Finanční síla (FS) - analyzuje se: návratnost investic, likvidita, míra zadlužení, požadovaný versus disponibilní kapitál, cash flow, obrat zásob

Postup vyhodnocení:

 1. Pro každý faktor v každém kritériu je přiřazena hodnota 0-6 (pro KV a SP 0 až -6).
 2. Pro určité kritérium je hodnota celkového faktoru vyjádřena průměrem z dílčích faktorů.
 3. Hodnoty faktorů se zanáší do grafu na osy.
 4. V tom kvadrantu, kde je největší část plochy výsledného čtyřúhelníku je vhodná varianta strategického chování určité společnosti.

SPACE analýza

Zdroj:www.managementmedia.com

Strategické postavení podniku a varianty strategického chování jsou následující:

 • Agresivní postavení - atraktivní a stabilní odvětví určité společnosti, je zde konkurenční výhoda.Kritickým faktorem je možný vstup nové konkurence.Společnost může uvažovat o nových akvtivitách a zvyšování podílu na trhu.
 • Konkurenční postavení - atraktivní a relativně nestabilní prostředí, společnost má jistou konkurenční výhodu, kritický faktor je finanční síla - společnost by měla hledat způsob jejího upevnění. Řešením je možnost spojení s jinou společností.
 • Konzervativní postavení - stabilní odvětví s nízkou mírou růstu a finančně stabilní společnost, kritický hlavní faktor je konkurenceschopnost jeho produktů.Společnost by měla chránit své dobré produkty.
 • Defenzivní postavení - neatraktivní odvětví, společnosti chybí konkurenceschopné produkty i finanční prostředky.Společnost by měla snižovat výrobní náklady, omezovat investice a i zvážit odchod z určitého odvětví.

Zdroj:

www.managementmania.com

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář